Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000budmerický728 SGWaAP
0.509Budmerice9255 SGWaAP
0.512kaštieľ116441 SGWaAP
0.545betliarsky582 SGWaAP
0.601stupavský2526 SGWaAP
0.606rusovský860 SGWaAP
0.622oponický563 SGWaAP
0.633holíčsky2852 SGWaAP
0.633zámoček4482 SGWaAP
0.634oravský19985 SGWaAP
0.635smolenický766 SGWaAP
0.640beckovský931 SGWaAP
0.640Svätý_anton2085 SGWaAP
0.646Kaštieľ810 SGWaAP
0.648smolenický_zámok1399 SGWaAP
0.654Topoľčianky15795 SGWaAP
0.654hájovňa2126 SGWaAP
0.658zámocký_park4726 SGWaAP
0.659Hrušov11941 SGWaAP
0.659vígľašský522 SGWaAP
0.660kaštielik465 SGWaAP
0.660bojnický3803 SGWaAP