Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buditeľ1805 SGWaAP
0.184národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.245národovec10698 SGWaAP
0.251dejateľ6570 SGWaAP
0.451vzdelanec9624 SGWaAP
0.453literát11657 SGWaAP
0.474básnik142179 SGWaAP
0.480osvietenec2494 SGWaAP
0.482štúrovec8822 SGWaAP
0.487štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.497Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.502Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.510jazykovedec12097 SGWaAP
0.514polyhistor2337 SGWaAP
0.520Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.525národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.527Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.528evanjelický_farár6569 SGWaAP
0.541národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.544Hurban15758 SGWaAP
0.545etnograf3785 SGWaAP