Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000budhistický_mních2079 SGWaAP
0.300tibetský_mních759 SGWaAP
0.392budhistický3013 SGWaAP
0.412buddhistický1627 SGWaAP
0.436budhistický_kláštor994 SGWaAP
0.446tibetský7196 SGWaAP
0.489budhistická4143 SGWaAP
0.490mních56456 SGWaAP
0.503hinduistický3267 SGWaAP
0.507budhistický_chrám1857 SGWaAP
0.562jogín3423 SGWaAP
0.562budhistické1479 SGWaAP
0.567Tibet18504 SGWaAP
0.573budhista6227 SGWaAP
0.578hinduistický_chrám891 SGWaAP
0.583hinduista5652 SGWaAP
0.585beduín2548 SGWaAP
0.589hinduistická2827 SGWaAP
0.592dalajláma7236 SGWaAP