Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000budhistický3013 SGWaAP
0.218buddhistický1627 SGWaAP
0.270hinduistický3267 SGWaAP
0.351tibetský7196 SGWaAP
0.369budhistická4143 SGWaAP
0.392budhistický_mních2079 SGWaAP
0.443budhistický_kláštor994 SGWaAP
0.450hinduistická2827 SGWaAP
0.464budhizmus11611 SGWaAP
0.465budhistický_chrám1857 SGWaAP
0.482budhistické1479 SGWaAP
0.491buddhistická1332 SGWaAP
0.493tibetský_budhizmus726 SGWaAP
0.496hinduizmus5848 SGWaAP
0.497moslimský25446 SGWaAP
0.500hinduistické1182 SGWaAP
0.508budhista6227 SGWaAP
0.511hinduistický_chrám891 SGWaAP