Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000budhistické1479 SGWaAP
0.213hinduistické1182 SGWaAP
0.374budhistická4143 SGWaAP
0.378budhizmus11611 SGWaAP
0.420hinduizmus5848 SGWaAP
0.420buddhistické638 SGWaAP
0.421tibetské1365 SGWaAP
0.445tibetský_budhizmus726 SGWaAP
0.452hinduistická2827 SGWaAP
0.465buddhizmus4195 SGWaAP
0.476moslimské5722 SGWaAP
0.477buddhistická1332 SGWaAP
0.482budhistický3013 SGWaAP
0.483islamské8849 SGWaAP
0.487buddhistický1627 SGWaAP
0.523kresťanské38118 SGWaAP
0.526budhista6227 SGWaAP
0.527hinduista5652 SGWaAP
0.537staroveké5553 SGWaAP