Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000budhistická4143 SGWaAP
0.231buddhistická1332 SGWaAP
0.238hinduistická2827 SGWaAP
0.369budhistický3013 SGWaAP
0.374budhistické1479 SGWaAP
0.413budhizmus11611 SGWaAP
0.420buddhistický1627 SGWaAP
0.446tibetský_budhizmus726 SGWaAP
0.449hinduistické1182 SGWaAP
0.459budhistický_chrám1857 SGWaAP
0.467budhistický_kláštor994 SGWaAP
0.470hinduizmus5848 SGWaAP
0.481tibetská7197 SGWaAP
0.482buddhizmus4195 SGWaAP
0.485pagoda3806 SGWaAP
0.489budhistický_mních2079 SGWaAP
0.489hinduistický3267 SGWaAP
0.499islamská21777 SGWaAP
0.508staroveká15215 SGWaAP
0.531Tibet18504 SGWaAP
0.531hinduistický_chrám891 SGWaAP
0.536moslimská25786 SGWaAP
0.549budhista6227 SGWaAP
0.555hinduista5652 SGWaAP
0.569tibetský7196 SGWaAP
0.579tibetský_mních759 SGWaAP
0.584buddhista1003 SGWaAP
0.587ortodoxná6427 SGWaAP
0.587starobylá13634 SGWaAP