Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000budhista6227 SGWaAP
0.140hinduista5652 SGWaAP
0.257buddhista1003 SGWaAP
0.376moslim74254 SGWaAP
0.383budhizmus11611 SGWaAP
0.405hinduizmus5848 SGWaAP
0.437mohamedán3468 SGWaAP
0.446ateista41462 SGWaAP
0.452kresťan253031 SGWaAP
0.508budhistický3013 SGWaAP
0.512agnostik2375 SGWaAP
0.513neveriaci10286 SGWaAP
0.516nekresťan2285 SGWaAP
0.521katolík82214 SGWaAP
0.526budhistické1479 SGWaAP
0.529veriaci111658 SGWaAP
0.531buddhizmus4195 SGWaAP
0.533neveriaci21264 SGWaAP
0.534hinduistický3267 SGWaAP
0.538protestant17006 SGWaAP