Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buddhizmus4195 SGWaAP
0.165budhizmus11611 SGWaAP
0.315hinduizmus5848 SGWaAP
0.353tibetský_budhizmus726 SGWaAP
0.384buddhistická1332 SGWaAP
0.464šamanizmus3223 SGWaAP
0.465budhistické1479 SGWaAP
0.482budhistická4143 SGWaAP
0.491buddhistické638 SGWaAP
0.500buddhista1003 SGWaAP
0.503buddhistický1627 SGWaAP
0.506judaizmus11119 SGWaAP
0.514gnosticizmus1181 SGWaAP
0.522gnóza1400 SGWaAP
0.529budhistický3013 SGWaAP
0.531budhista6227 SGWaAP
0.533New_Aga2145 SGWaAP