Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buddhistický1627 SGWaAP
0.218budhistický3013 SGWaAP
0.386buddhistická1332 SGWaAP
0.402hinduistický3267 SGWaAP
0.403tibetský7196 SGWaAP
0.412budhistický_mních2079 SGWaAP
0.420budhistická4143 SGWaAP
0.434budhistický_kláštor994 SGWaAP
0.481tibetský_budhizmus726 SGWaAP
0.487budhistické1479 SGWaAP
0.503buddhizmus4195 SGWaAP
0.513budhistický_chrám1857 SGWaAP
0.513hinduistické1182 SGWaAP
0.519hinduistická2827 SGWaAP
0.526tibetský_mních759 SGWaAP
0.528buddhistické638 SGWaAP
0.534buddhista1003 SGWaAP