Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buddhistická1332 SGWaAP
0.231budhistická4143 SGWaAP
0.380tibetský_budhizmus726 SGWaAP
0.384buddhizmus4195 SGWaAP
0.384hinduistická2827 SGWaAP
0.386buddhistický1627 SGWaAP
0.426budhizmus11611 SGWaAP
0.477budhistické1479 SGWaAP
0.490hinduizmus5848 SGWaAP
0.491budhistický3013 SGWaAP
0.521buddhistické638 SGWaAP
0.535ezoterická5953 SGWaAP
0.540tibetská7197 SGWaAP
0.540gnostická892 SGWaAP
0.552hinduistické1182 SGWaAP