Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000budapeštianska6218 SGWaAP
0.401viedenská26700 SGWaAP
0.418berlínska6924 SGWaAP
0.458pražská43866 SGWaAP
0.470maďarská166817 SGWaAP
0.487budapeštiansky6999 SGWaAP
0.488Budapeštiansky832 SGWaAP
0.492záhrebská990 SGWaAP
0.508budapeštianske2918 SGWaAP
0.510Budapešť133643 SGWaAP
0.512krakovská1688 SGWaAP
0.523novosadská1207 SGWaAP
0.525bratislavská188230 SGWaAP
0.525belehradská2427 SGWaAP
0.527Maďarský32066 SGWaAP
0.527zürišská613 SGWaAP
0.529dunajskostredská1597 SGWaAP
0.529londýnska27630 SGWaAP
0.532košická78029 SGWaAP
0.535brnianska3336 SGWaAP
0.546istanbulská1125 SGWaAP
0.553varšavská3470 SGWaAP