Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000brod8640 SGWaAP
0.521potok156294 SGWaAP
0.533priesmyk13423 SGWaAP
0.553jarok9141 SGWaAP
0.566riečka20349 SGWaAP
0.566rieka376866 SGWaAP
0.587hradská8922 SGWaAP
0.590prebrodiť3940 SGWaAP
0.599horský_priesmyk1417 SGWaAP
0.608pontónový_most1164 SGWaAP
0.610močarina1719 SGWaAP
0.611močiar16891 SGWaAP
0.611úvoz1027 SGWaAP
0.612ľavý_breh7762 SGWaAP
0.620močarisko3403 SGWaAP
0.626výmoľ5201 SGWaAP
0.630vyschnuté_koryto532 SGWaAP
0.632sútok8431 SGWaAP
0.633breh188504 SGWaAP
0.635Dunaj161808 SGWaAP
0.639úžľabina4063 SGWaAP
0.640úžina7466 SGWaAP
0.640močaristý912 SGWaAP