Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000brniansky2925 SGWaAP
0.306pražský41253 SGWaAP
0.342ostravský3201 SGWaAP
0.445brnianske1888 SGWaAP
0.491Pražský7844 SGWaAP
0.524mníchovský4981 SGWaAP
0.525brnianska3336 SGWaAP
0.529pražské19184 SGWaAP
0.539berlínsky7167 SGWaAP
0.542viedenský22367 SGWaAP
0.554olomoucká1215 SGWaAP
0.557olomoucký2856 SGWaAP
0.566Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.566lipský1170 SGWaAP
0.570Kroměříž3843 SGWaAP
0.571Zlín27250 SGWaAP
0.573Antonín11442 SGWaAP
0.573Olomouc30636 SGWaAP
0.573Jiří60886 SGWaAP