Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000brnianske1888 SGWaAP
0.258pražské19184 SGWaAP
0.398ostravské868 SGWaAP
0.445brniansky2925 SGWaAP
0.491olomoucké554 SGWaAP
0.510varšavské1247 SGWaAP
0.523berlínske2467 SGWaAP
0.538mníchovské1514 SGWaAP
0.538pražské_Divadlo840 SGWaAP
0.549bratislavské69502 SGWaAP
0.551Pražský7844 SGWaAP
0.553brnianska3336 SGWaAP
0.558košické25683 SGWaAP
0.559viedenské5063 SGWaAP
0.578pražský41253 SGWaAP
0.579krakovské768 SGWaAP
0.591martinské9359 SGWaAP
0.594prešovské15055 SGWaAP
0.596budapeštianske2918 SGWaAP