Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000brnianska3336 SGWaAP
0.286pražská43866 SGWaAP
0.387ostravská3877 SGWaAP
0.421Pražský7844 SGWaAP
0.430plzenská2169 SGWaAP
0.459bratislavská188230 SGWaAP
0.479olomoucká1215 SGWaAP
0.495varšavská3470 SGWaAP
0.518košická78029 SGWaAP
0.525brniansky2925 SGWaAP
0.531viedenská26700 SGWaAP
0.533berlínska6924 SGWaAP
0.534Ostravský1077 SGWaAP
0.535budapeštianska6218 SGWaAP
0.535pražské19184 SGWaAP
0.552trnavská63317 SGWaAP
0.553brnianske1888 SGWaAP
0.560pražský41253 SGWaAP
0.561Brno128963 SGWaAP
0.573Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.577Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.579juhočeská1041 SGWaAP
0.580opavská634 SGWaAP
0.584krakovská1688 SGWaAP
0.588hamburská970 SGWaAP
0.589Olomouc30636 SGWaAP
0.593prešovská45892 SGWaAP
0.597Palacký7346 SGWaAP
0.599Holešovice1470 SGWaAP
0.601Brniansky1040 SGWaAP
0.603belehradská2427 SGWaAP
0.605záhrebská990 SGWaAP
0.606Zlín27250 SGWaAP
0.606Karlova11333 SGWaAP
0.607zürišská613 SGWaAP
0.608žilinská51022 SGWaAP
0.611novomestská2583 SGWaAP
0.612Ostrava48494 SGWaAP
0.613moravská12470 SGWaAP