Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000brnianska3336 SGWaAP
0.286pražská43866 SGWaAP
0.387ostravská3877 SGWaAP
0.421Pražský7844 SGWaAP
0.430plzenská2169 SGWaAP
0.459bratislavská188230 SGWaAP
0.479olomoucká1215 SGWaAP
0.495varšavská3470 SGWaAP
0.518košická78029 SGWaAP
0.525brniansky2925 SGWaAP
0.531viedenská26700 SGWaAP
0.533berlínska6924 SGWaAP
0.534Ostravský1077 SGWaAP
0.535budapeštianska6218 SGWaAP
0.535pražské19184 SGWaAP
0.552trnavská63317 SGWaAP
0.553brnianske1888 SGWaAP
0.560pražský41253 SGWaAP
0.561Brno128963 SGWaAP
0.573Český_Budějovice9341 SGWaAP