Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000britký901 SGWaAP
0.380briskný512 SGWaAP
0.426sarkastický4103 SGWaAP
0.452uštipačný1788 SGWaAP
0.475ostrovtip900 SGWaAP
0.476duchaplný3028 SGWaAP
0.491ironický11210 SGWaAP
0.538prostoreký740 SGWaAP
0.545jadrný418 SGWaAP
0.573výsmešný1250 SGWaAP
0.575sebairónia2626 SGWaAP
0.577cynický7007 SGWaAP
0.579duchaplnosť1630 SGWaAP
0.582sarkastická1695 SGWaAP
0.595exaltovaný409 SGWaAP
0.596svojský18851 SGWaAP
0.601odzbrojujúci703 SGWaAP
0.602úsečný801 SGWaAP
0.608brilantný9112 SGWaAP
0.608humor136705 SGWaAP
0.610satirický5472 SGWaAP
0.610ironik521 SGWaAP
0.610sarkazmus9004 SGWaAP
0.613ironická4190 SGWaAP