Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bretónsky805 SGWaAP
0.441alsaský474 SGWaAP
0.490andalúzsky1057 SGWaAP
0.493bretónska1478 SGWaAP
0.503korzický651 SGWaAP
0.504galský1099 SGWaAP
0.509Bretónsky1111 SGWaAP
0.527francúzsky240138 SGWaAP
0.539sardínsky495 SGWaAP
0.544írsky29526 SGWaAP
0.545flámsky2883 SGWaAP
0.549kreolský400 SGWaAP
0.555sicílsky2411 SGWaAP
0.576burgundský1287 SGWaAP
0.580dalmatínsky665 SGWaAP
0.581baskický2197 SGWaAP
0.605kastílsky418 SGWaAP
0.606španielsky92070 SGWaAP
0.610istrijský492 SGWaAP
0.619pyrenejský991 SGWaAP
0.620waleský3200 SGWaAP
0.626arménsky5509 SGWaAP