Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bretónska1478 SGWaAP
0.234Bretónsky1111 SGWaAP
0.493bretónsky805 SGWaAP
0.576tirolská1468 SGWaAP
0.583alsaský474 SGWaAP