Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000breh_Jordán400 SGWaAP
0.444Jordán14107 SGWaAP
0.484genezaretské_jazero517 SGWaAP
0.490Genezaretský450 SGWaAP
0.508Galilejský905 SGWaAP
0.531západný_breh9884 SGWaAP
0.582Golanský_výšina1048 SGWaAP
0.582judská472 SGWaAP
0.585Eufrat2022 SGWaAP
0.593Chrámový_hora788 SGWaAP
0.595golanská_výšina1602 SGWaAP
0.598Jericho7317 SGWaAP
0.600rieka_Eufrat990 SGWaAP
0.605Jeruzalem73177 SGWaAP
0.607Sinaj5746 SGWaAP