Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratrík1544 SGWaAP
0.201husita4744 SGWaAP
0.301husitské_vojsko604 SGWaAP
0.303husitský1649 SGWaAP
0.308bratrícke442 SGWaAP
0.371kurucké744 SGWaAP
0.378cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.426kurucký1138 SGWaAP
0.429husitské1106 SGWaAP
0.442stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.457kurucká865 SGWaAP
0.461povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.464uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.473turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.482lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.486husitská3015 SGWaAP
0.486labanec676 SGWaAP
0.492Turek65818 SGWaAP
0.497tatárske762 SGWaAP
0.498protireformácia1975 SGWaAP
0.501Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.514tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.518turecký_vpád1141 SGWaAP
0.527veľmož6882 SGWaAP
0.528franské659 SGWaAP
0.533kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.536žoldnierske401 SGWaAP
0.536hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.539Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP