Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratrík1544 SGWaAP
0.201husita4744 SGWaAP
0.301husitské_vojsko604 SGWaAP
0.303husitský1649 SGWaAP
0.308bratrícke442 SGWaAP
0.371kurucké744 SGWaAP
0.378cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.426kurucký1138 SGWaAP
0.429husitské1106 SGWaAP
0.442stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.457kurucká865 SGWaAP
0.461povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.464uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.473turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.482lúpežný_rytier1073 SGWaAP