Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratrícke442 SGWaAP
0.308bratrík1544 SGWaAP
0.343husitské_vojsko604 SGWaAP
0.366kurucké744 SGWaAP
0.416husitské1106 SGWaAP
0.433povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.467husita4744 SGWaAP
0.480stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.491husitský1649 SGWaAP
0.495sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.498cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.530kurucká865 SGWaAP
0.539kurucký1138 SGWaAP
0.540protireformácia1975 SGWaAP
0.543tatárske762 SGWaAP
0.551žoldnierske401 SGWaAP