Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratovražedný1079 SGWaAP
0.417bratovražedná848 SGWaAP
0.554ľúty825 SGWaAP
0.585rozbroj4630 SGWaAP
0.589urputný_boj2243 SGWaAP
0.603nezmieriteľný3522 SGWaAP
0.606urputný1381 SGWaAP
0.626nesvár672 SGWaAP
0.630neľútostný7544 SGWaAP
0.647zákopová_vojna1071 SGWaAP
0.658súboj355418 SGWaAP
0.660svár4280 SGWaAP
0.662bratovražda465 SGWaAP
0.664nezmieriteľná1055 SGWaAP
0.664rozpútavať1003 SGWaAP
0.671vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.675krviprelievanie7494 SGWaAP
0.676bitka145403 SGWaAP
0.677trenica2522 SGWaAP
0.677nezmieriteľné468 SGWaAP