Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratovražedná848 SGWaAP
0.417bratovražedný1079 SGWaAP
0.420vojna656840 SGWaAP
0.483vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.512krviprelievanie7494 SGWaAP
0.516hrôzovláda742 SGWaAP
0.517ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP
0.557rozpútanie2770 SGWaAP
0.558etnická_čistka3081 SGWaAP
0.564vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.571rozbroj4630 SGWaAP
0.575genocída23098 SGWaAP
0.581násilnosť14353 SGWaAP
0.583hladomor10272 SGWaAP
0.585vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.586zákopová_vojna1071 SGWaAP
0.590krutovláda986 SGWaAP
0.602ukrutnosť3641 SGWaAP
0.604dobyvačná1137 SGWaAP
0.605nesvár672 SGWaAP
0.610sektárske_násilie595 SGWaAP