Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratovo1516 SGWaAP
0.214sestrino1150 SGWaAP
0.230synovo2074 SGWaAP
0.265otcovo8833 SGWaAP
0.318dcérino1091 SGWaAP
0.328manželkino923 SGWaAP
0.366manželovo2513 SGWaAP
0.389chlapcovo1795 SGWaAP
0.405mamino3700 SGWaAP
0.416ženino1377 SGWaAP
0.452matkino5656 SGWaAP
0.457mužovo2435 SGWaAP
0.490Petrovo3089 SGWaAP
0.506Jozefovo753 SGWaAP
0.512moje734723 SGWaAP
0.541niečie1107 SGWaAP
0.562Evino731 SGWaAP
0.569Tomášovo1185 SGWaAP
0.579pánovo917 SGWaAP