Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratislavský242855 SGWaAP
0.345trnavský58300 SGWaAP
0.398košický129319 SGWaAP
0.409Bratislavský19801 SGWaAP
0.452žilinský80320 SGWaAP
0.454nitriansky93498 SGWaAP
0.471trenčiansky53404 SGWaAP
0.476prešovský114783 SGWaAP
0.477zvolenský27354 SGWaAP
0.481Trnavský27741 SGWaAP
0.488banskobystrický49085 SGWaAP
0.502bratislavská188230 SGWaAP
0.503bratislavské69502 SGWaAP
0.515petržalský12164 SGWaAP
0.516martinský26472 SGWaAP
0.519bystrický7927 SGWaAP
0.519piešťanský12424 SGWaAP
0.522pezinský6912 SGWaAP
0.524Bratislava2483849 SGWaAP
0.535senecký6573 SGWaAP
0.535skalický10504 SGWaAP
0.539pražský41253 SGWaAP
0.541malacký4419 SGWaAP
0.556Košický45958 SGWaAP
0.558novomestský4073 SGWaAP