Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratislavské_krematórium1558 SGWaAP
0.473Krematórium667 SGWaAP
0.569slávičie_údolie1477 SGWaAP
0.571Slávičí_údolie1260 SGWaAP
0.594urnový_háj1107 SGWaAP
0.632zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.638ondrejský_cintorín764 SGWaAP
0.645krematórium7741 SGWaAP
0.667Zrkadlový_sieň1216 SGWaAP
0.669Ondrejský_cintorín543 SGWaAP
0.674zosnulé4539 SGWaAP
0.698pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.699obradná_sieň5213 SGWaAP
0.702cintorín175670 SGWaAP
0.706zosnulá986 SGWaAP
0.707zádušná795 SGWaAP
0.708Aul1509 SGWaAP
0.709pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.715zádušná_omša1993 SGWaAP
0.718primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.719zrkadlová_sieň2396 SGWaAP