Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratislavská_vodárenská4368 SGWaAP
0.332východoslovenská_vodárenská1752 SGWaAP
0.404západoslovenská_vodárenská890 SGWaAP
0.410vodárenská16740 SGWaAP
0.437Západoslovenský_vodárenská586 SGWaAP
0.454Stredoslovenský_vodárenská777 SGWaAP
0.476západoslovenská_energetika2841 SGWaAP
0.476stredoslovenská_vodárenská669 SGWaAP
0.523Stredoslovenský_energetika2569 SGWaAP
0.530východoslovenská_energetika3080 SGWaAP
0.543Západoslovenský_energetika1844 SGWaAP
0.543plynárenský_priemysel12055 SGWaAP
0.547vodohospodárska_výstavba3080 SGWaAP
0.551Vodohospodársky_výstavba1731 SGWaAP
0.553národná_diaľničná16982 SGWaAP
0.554teplárenská4802 SGWaAP
0.558bratislavská_teplárenská1317 SGWaAP