Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bratislavská188230 SGWaAP
0.356košická78029 SGWaAP
0.395trnavská63317 SGWaAP
0.398novomestská2583 SGWaAP
0.403petržalská11766 SGWaAP
0.435nitrianska48560 SGWaAP
0.447Petržalka146042 SGWaAP
0.453ružinovská7271 SGWaAP
0.459brnianska3336 SGWaAP
0.463prešovská45892 SGWaAP
0.467pražská43866 SGWaAP
0.472pezinská4881 SGWaAP
0.474bratislavské69502 SGWaAP
0.489senecká3660 SGWaAP
0.491Lamač22763 SGWaAP
0.494rožňavská6466 SGWaAP
0.497Bratislava2483849 SGWaAP
0.499Ružinov79686 SGWaAP
0.502bratislavský242855 SGWaAP
0.513novozámocká6390 SGWaAP
0.514Karlova_ves23659 SGWaAP
0.516račianska6845 SGWaAP
0.517banskobystrická23133 SGWaAP
0.520dunajskostredská1597 SGWaAP
0.521staromestská6255 SGWaAP