Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000branná7286 SGWaAP
0.471branný2716 SGWaAP
0.569vojenská243247 SGWaAP
0.594branné485 SGWaAP
0.623branec4433 SGWaAP
0.636četníctvo479 SGWaAP
0.645žandárstvo1179 SGWaAP
0.646civilná40042 SGWaAP
0.648domobrana5089 SGWaAP
0.659Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.664ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.679armáda317169 SGWaAP
0.681pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.690vlastenecká7680 SGWaAP
0.692povolávací_rozkaz1720 SGWaAP
0.701okupačná5266 SGWaAP
0.703polovojenská3590 SGWaAP
0.704telovýchova4523 SGWaAP
0.705armádny_zbor2629 SGWaAP