Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000branecký895 SGWaAP
0.229Branecký810 SGWaAP
0.554Piaristický1411 SGWaAP
0.555Rázus4504 SGWaAP
0.556Hodžova2961 SGWaAP
0.561Hollý31067 SGWaAP
0.562Kupecký1752 SGWaAP
0.570piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.570Vajanský19332 SGWaAP
0.570Škultéty16547 SGWaAP
0.576Jilemnický6941 SGWaAP
0.577Bernolák8299 SGWaAP
0.580hronský5785 SGWaAP
0.582piaristická1283 SGWaAP
0.590Novomeský10963 SGWaAP
0.592Hurban15758 SGWaAP