Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000brúsiť_zub4093 SGWaAP
0.525vylámať_zub1547 SGWaAP
0.581poškuľovať5441 SGWaAP
0.607zgustnúť3894 SGWaAP
0.625uchmatnúť11916 SGWaAP
0.653ašpirovať4997 SGWaAP
0.654trúfať22900 SGWaAP
0.668ukoristiť6918 SGWaAP
0.698mädliť3897 SGWaAP
0.718pochutnávať7986 SGWaAP
0.725vyhliadnuť10159 SGWaAP
0.727tróniť8340 SGWaAP
0.730trúfnuť13742 SGWaAP
0.731hotovať3587 SGWaAP
0.731odskákať3714 SGWaAP
0.735nenechať_ujsť19994 SGWaAP
0.739pokukovať5751 SGWaAP
0.742prvenstvo85907 SGWaAP
0.743zaknihovať12357 SGWaAP
0.744vydobyť11328 SGWaAP
0.745vybojovať134051 SGWaAP
0.746favorizovať5515 SGWaAP