Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000botanik6233 SGWaAP
0.335prírodovedec8436 SGWaAP
0.401entomológ1280 SGWaAP
0.421biológ9375 SGWaAP
0.442zoológ4803 SGWaAP
0.463geograf3624 SGWaAP
0.476mineralóg620 SGWaAP
0.506mykológ1457 SGWaAP
0.516polyhistor2337 SGWaAP
0.531mikrobiológ1401 SGWaAP
0.535paleontológ2765 SGWaAP
0.535krajinár1055 SGWaAP
0.545etnograf3785 SGWaAP
0.553národopisec587 SGWaAP
0.554ornitológ4672 SGWaAP
0.558geológ10731 SGWaAP
0.560bádateľ22622 SGWaAP
0.576jazykovedec12097 SGWaAP
0.576fyziológ1563 SGWaAP
0.577šľachtiteľ2502 SGWaAP
0.582botanika6415 SGWaAP
0.588botanický3776 SGWaAP
0.590biochemik2280 SGWaAP
0.591astronóm23359 SGWaAP