Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boss_podsvetie658 SGWaAP
0.351mafiánsky_boss1890 SGWaAP
0.364mafiánsky_bos564 SGWaAP
0.454košické_podsvetie865 SGWaAP
0.461mafián19162 SGWaAP
0.504údajný_boss1439 SGWaAP
0.531podsvetie28884 SGWaAP
0.546mafiánsky8323 SGWaAP
0.547mafiánska7078 SGWaAP
0.548zločinecký_gang1019 SGWaAP
0.559drogový_díler3462 SGWaAP
0.571Černákovci453 SGWaAP
0.583nájomný_vrah3656 SGWaAP
0.600bos4771 SGWaAP
0.604vražda210710 SGWaAP
0.608Majský7249 SGWaAP
0.615výpalník2376 SGWaAP
0.619konkurzná_mafia903 SGWaAP
0.621Baki_Sadiki1467 SGWaAP
0.622Černák28524 SGWaAP
0.631úkladná_vražda3514 SGWaAP
0.633exriaditeľ_SIS642 SGWaAP