Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.245bosnianskosrbský1313 SGWaAP
0.304bosnianskosrbská882 SGWaAP
0.337bosniansky_Moslim661 SGWaAP
0.339Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.384etnický_Albánec1159 SGWaAP
0.427UCK2833 SGWaAP
0.439bosnianska4138 SGWaAP
0.440haagsky_tribunál1603 SGWaAP
0.443bosniansky5290 SGWaAP
0.458JZR2449 SGWaAP
0.459separatista11481 SGWaAP