Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000borovicový_les4826 SGWaAP
0.305olivový_háj2006 SGWaAP
0.320borovicový_lesík500 SGWaAP
0.328píniový_háj448 SGWaAP
0.342ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.352píniový1315 SGWaAP
0.354borovicový_háj932 SGWaAP
0.389lesík14300 SGWaAP
0.396bujná_vegetácia1839 SGWaAP
0.400morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.416stredomorská_vegetácia585 SGWaAP
0.422lesnatý1216 SGWaAP
0.426štrková_pláž1409 SGWaAP
0.428palmový_háj847 SGWaAP
0.431piesočná_pláž6273 SGWaAP
0.433listnatý_les3210 SGWaAP
0.447piesková_duna2316 SGWaAP
0.447skalnaté_pobrežie1045 SGWaAP
0.448skalnatý_útes1240 SGWaAP
0.449kamienková_pláž3210 SGWaAP
0.449piesková_pláž5733 SGWaAP
0.451piesočná_duna2396 SGWaAP
0.451piesčitá_pláž1690 SGWaAP
0.456bukový_les2421 SGWaAP