Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000borba1173 SGWaAP
0.605svojeť731 SGWaAP
0.642poroba2954 SGWaAP
0.663lopota1621 SGWaAP
0.664otčina2845 SGWaAP
0.687lež28201 SGWaAP
0.692ruvať1291 SGWaAP
0.693postať2285 SGWaAP
0.699bohatier2629 SGWaAP
0.700náruživosť3471 SGWaAP
0.702túha1018 SGWaAP
0.706sudba668 SGWaAP
0.711trýzeň2416 SGWaAP
0.711ľud276126 SGWaAP
0.713ľúbosť2772 SGWaAP
0.715bieda60055 SGWaAP
0.716Vlasť938 SGWaAP
0.717pohana1046 SGWaAP
0.718povíchrica507 SGWaAP
0.721hanebnosť1351 SGWaAP