Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bonnská492 SGWaAP
0.574berlínska6924 SGWaAP
0.598mníchovská7366 SGWaAP
0.602bazilejská437 SGWaAP
0.603washingtonská2606 SGWaAP
0.614drážďanská522 SGWaAP
0.620versaillská502 SGWaAP
0.625zürišská613 SGWaAP
0.626hamburská970 SGWaAP
0.630Bonn8536 SGWaAP
0.630ženevská2005 SGWaAP
0.638kodanská1283 SGWaAP
0.646viedenská26700 SGWaAP
0.652Berlínsky2210 SGWaAP
0.654ríšska2467 SGWaAP
0.660kancelárka_Angela3706 SGWaAP
0.660Washingtonský1840 SGWaAP
0.664Ríšsky400 SGWaAP
0.664parížska20598 SGWaAP