Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.506bombardovanie24475 SGWaAP
0.510humanitárne_bombardovanie689 SGWaAP
0.520okupácia28497 SGWaAP
0.524anexia_Krym2659 SGWaAP
0.526JZR2449 SGWaAP
0.529sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.549okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.554Irak125153 SGWaAP
0.562etnická_čistka3081 SGWaAP
0.572spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.572nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.573NATO173055 SGWaAP
0.574okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.575Juhoslávia39201 SGWaAP
0.586varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.589vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.593Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.593Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.594Kosovo61689 SGWaAP
0.594Afganistan75880 SGWaAP
0.598Líbya33086 SGWaAP
0.603južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.606Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.606severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.611Čečensko14663 SGWaAP
0.612vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.621sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.623anektovanie468 SGWaAP
0.623Saddám_Husajn9546 SGWaAP
0.624anexia3250 SGWaAP
0.625Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.627vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.638genocída_Armén656 SGWaAP
0.641bosniansky_Moslim661 SGWaAP
0.641arménska_genocída595 SGWaAP
0.642spojenecké1951 SGWaAP
0.643bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.645rozpad_ZSSR2284 SGWaAP