Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.506bombardovanie24475 SGWaAP
0.510humanitárne_bombardovanie689 SGWaAP
0.520okupácia28497 SGWaAP
0.524anexia_Krym2659 SGWaAP
0.526JZR2449 SGWaAP
0.529sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.549okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.554Irak125153 SGWaAP
0.562etnická_čistka3081 SGWaAP
0.572spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.572nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.573NATO173055 SGWaAP
0.574okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.575Juhoslávia39201 SGWaAP
0.586varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.589vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.593Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.593Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.594Kosovo61689 SGWaAP
0.594Afganistan75880 SGWaAP
0.598Líbya33086 SGWaAP