Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojujúci14632 SGWaAP
0.365bojujúca10715 SGWaAP
0.387bojujúce1651 SGWaAP
0.484bojovať542562 SGWaAP
0.490bojovník122235 SGWaAP
0.574boj834698 SGWaAP
0.612nebojovať15774 SGWaAP
0.640neľútostný7544 SGWaAP
0.658urputný_boj2243 SGWaAP
0.668hrdinský10510 SGWaAP
0.673neohrozený5307 SGWaAP
0.680žoldnier12043 SGWaAP
0.705krvilačný5159 SGWaAP
0.710súperiť23263 SGWaAP