Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojujúce1651 SGWaAP
0.387bojujúci14632 SGWaAP
0.441bojujúca10715 SGWaAP
0.573bojovať542562 SGWaAP
0.646boj834698 SGWaAP
0.665porazené3555 SGWaAP
0.684urputný_boj2243 SGWaAP
0.687bojovník122235 SGWaAP
0.691neporaziteľné556 SGWaAP
0.697nebojovať15774 SGWaAP
0.702odhodlané2042 SGWaAP
0.727oslobodzovacie670 SGWaAP
0.728umierajúce1804 SGWaAP
0.738oslabené6879 SGWaAP
0.744bojovníčka8070 SGWaAP
0.745nepriateľské9135 SGWaAP
0.747boľševické1337 SGWaAP
0.749vojnové10331 SGWaAP
0.749urputný1381 SGWaAP
0.749Liga30997 SGWaAP
0.750ľúty825 SGWaAP