Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojujúca10715 SGWaAP
0.365bojujúci14632 SGWaAP
0.441bojujúce1651 SGWaAP
0.599bojovníčka8070 SGWaAP
0.623bojovať542562 SGWaAP
0.644bojovník122235 SGWaAP
0.651militantná5149 SGWaAP
0.656boj834698 SGWaAP
0.660nepriateľská19810 SGWaAP
0.685porazená5103 SGWaAP
0.690prenasledovaná4554 SGWaAP
0.693kurdská4625 SGWaAP
0.697povstalecká8322 SGWaAP
0.697gerilová557 SGWaAP
0.698urputný_boj2243 SGWaAP
0.707nebojovať15774 SGWaAP
0.708aktivistka10618 SGWaAP
0.711polovojenská3590 SGWaAP