Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojovný22314 SGWaAP
0.479behavý1836 SGWaAP
0.498bojovnosť30584 SGWaAP
0.508oduševnený4153 SGWaAP
0.513heroický3866 SGWaAP
0.517bojovné3409 SGWaAP
0.549snaživý6449 SGWaAP
0.559bojovná3946 SGWaAP
0.573húževnatý9434 SGWaAP
0.588srdnatý423 SGWaAP
0.610nebojácny4586 SGWaAP
0.610zaslúžene55351 SGWaAP
0.626nezlomná_vôľa1109 SGWaAP
0.627bojovne_naladený541 SGWaAP
0.629kombinačný_futbal2735 SGWaAP
0.633disciplinovaný9856 SGWaAP
0.635nezlomný1924 SGWaAP
0.646ofenzívny13477 SGWaAP
0.650vyrovnaná_partia6600 SGWaAP
0.651obetavý12787 SGWaAP
0.660útočný19096 SGWaAP
0.665bojovne3858 SGWaAP
0.676vyrovnaný108761 SGWaAP
0.678srdnato1165 SGWaAP