Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojisko24584 SGWaAP
0.444bitevné576 SGWaAP
0.487bojové20926 SGWaAP
0.528bojová56365 SGWaAP
0.574vojnová39055 SGWaAP
0.577frontová_línia3018 SGWaAP
0.581bitka145403 SGWaAP
0.583nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.602východný_front5080 SGWaAP
0.603vojsko112561 SGWaAP
0.617vojnové10331 SGWaAP
0.619komando15623 SGWaAP
0.628delostrelectvo7540 SGWaAP
0.628monštrum27074 SGWaAP
0.633zombia6963 SGWaAP
0.633tank62199 SGWaAP
0.634vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.634pechota8675 SGWaAP
0.636ostreľovač6417 SGWaAP
0.636bojový28628 SGWaAP
0.638tanková3891 SGWaAP
0.639zombie11986 SGWaAP
0.640zákop10034 SGWaAP