Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojazlivý4647 SGWaAP
0.272ustráchaný4202 SGWaAP
0.374plachý9895 SGWaAP
0.375ustrašený1022 SGWaAP
0.385hanblivý4501 SGWaAP
0.397nedôverčivý4519 SGWaAP
0.404zakríknutý1770 SGWaAP
0.419ostýchavý1036 SGWaAP
0.460krotký3524 SGWaAP
0.460úzkostlivý3040 SGWaAP
0.461bojazlivá2099 SGWaAP
0.464vzdorovitý1540 SGWaAP
0.470nesmelý6826 SGWaAP
0.479nebojácny4586 SGWaAP
0.480bojazlivé1147 SGWaAP
0.481prchký2204 SGWaAP
0.486panovačný2302 SGWaAP
0.490tvrdohlavý11224 SGWaAP
0.495váhavý3194 SGWaAP
0.498vystrašený14429 SGWaAP
0.499zlostný6082 SGWaAP
0.501zanovitý869 SGWaAP
0.505rozvážny6839 SGWaAP
0.507nemotorný3534 SGWaAP
0.513prítulný3848 SGWaAP