Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojaschopná722 SGWaAP
0.538armáda317169 SGWaAP
0.550akcieschopná851 SGWaAP
0.551bojaschopný1203 SGWaAP
0.551obrnená2525 SGWaAP
0.576pechota8675 SGWaAP
0.581vyzbrojená5521 SGWaAP
0.585vycvičená2546 SGWaAP
0.595protilietadlová2066 SGWaAP
0.596domobrana5089 SGWaAP
0.600bojaschopnosť1284 SGWaAP
0.600tanková_divízia808 SGWaAP
0.601delostrelecká4566 SGWaAP
0.603výzbroj24846 SGWaAP
0.605tanková_brigáda645 SGWaAP
0.611povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.621stíhacia1235 SGWaAP
0.624dislokovaná1233 SGWaAP
0.626protivzdušná_obrana3370 SGWaAP
0.629delostrelectvo7540 SGWaAP
0.629pechotná1189 SGWaAP
0.631bombardovacia737 SGWaAP
0.632húfnica2657 SGWaAP
0.635protiletecká1207 SGWaAP