Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bojar1460 SGWaAP
0.426knieža54086 SGWaAP
0.442veľmož6882 SGWaAP
0.472cár13306 SGWaAP
0.479chán3891 SGWaAP
0.510šľachtic27207 SGWaAP
0.518vojvodca8873 SGWaAP
0.520vladár10193 SGWaAP
0.541vezír2702 SGWaAP
0.542feudál3083 SGWaAP
0.549odbojný1438 SGWaAP
0.551panovník51690 SGWaAP
0.551zeman9863 SGWaAP
0.559miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.561poddaný12743 SGWaAP
0.570ataman847 SGWaAP
0.570sedliak27222 SGWaAP
0.573statkár4923 SGWaAP
0.575patricij1166 SGWaAP
0.575cársky2931 SGWaAP