Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bohorovnosť1252 SGWaAP
0.289nadutosť2296 SGWaAP
0.313arogancia24083 SGWaAP
0.315tuposť3460 SGWaAP
0.333arogantnosť1322 SGWaAP
0.343nafúkanosť738 SGWaAP
0.366spupnosť1331 SGWaAP
0.382bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.402namyslenosť3052 SGWaAP
0.402samoľúbosť4704 SGWaAP
0.406zadubenosť887 SGWaAP
0.406servilnosť1743 SGWaAP
0.420bohorovná445 SGWaAP
0.428nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.432povýšenosť1878 SGWaAP
0.442bezočivosť3518 SGWaAP
0.449úbohosť5756 SGWaAP
0.450povýšenectvo1034 SGWaAP
0.454drzosť15479 SGWaAP
0.467ignorancia5190 SGWaAP
0.468naivita15517 SGWaAP